XI Bieruński puchar MTB

08.08.2023

plakat-bpmtb-2023_sponsorzy-1 

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

28.02.2022

Niniejszym informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 roku ulega zmianie nazwa naszej spółki z dotychczasowego:

ERG Bieruń - Folie Sp. z o.o.

na

ERG Bieruń Sp. z o.o.

Dodatkowo wprowadzone będę nowe adresy poczty elektronicznej @ergbierun.pl oraz nastąpi zmiana adresu strony internetowej na www.ergbierun.pl

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich dokumentach wystawianych dla ERG Bieruń Sp. z o.o. począwszy od 28.02.2022 r.

Oświadczenie spółki ERG Bieruń-Folie

23.03.2021

Oświadczenie spółki ERG Bieruń-Folie

W związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi w mediach, firma ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. informuje, że otrzymała dofinansowanie z NCBiR na opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego z odpadów komunalnych i rolniczych.

Celem projektu jest uzyskanie recyklatu, służącego jako zamiennik oryginalnego surowca w procesie produkcji folii.To nowatorskie rozwiązanie w sposób znaczący przyczyni się do rozwoju technologii recyklingu materiałowego i będzie odznaczać się szeregiem użyteczności aktualnie niedostępnych na rynku.

Spółka ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży recyklingu tworzyw oraz w projektowaniu i budowie instalacji do odzysku odpadów. W ostatnich dwóch latach spółka wyeksportowała ok. 15 000 ton folii, pochodzących z polskich odpadów tworzyw sztucznych.

Chcę podkreślić, że jesteśmy w pełni polskim przedsiębiorstwem, wykorzystującym recyklat jako surowiec, co czyni nas jednym z najbardziej pro-ekologicznych przedsiębiorstw w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że Pan Daniel Obajtek posiada w firmie tylko mniejszościowy pakiet udziałów i nie wpływa w żaden sposób na działalność Spółki ERG Bieruń – Folie.

 

 

Prezes Zarządu

Tomasz Bugaj

Oświadczenie ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o.

03.03.2021

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)  ERG Bieruń - Folie Sp. z o. o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Certyfikat British Board of Agrément

16.01.2019

Uzyskanie Certyfikatu British Board of Agrément na folię budowlaną LIGNOFOL 250, 300 i 500 DAMP-PROOF MEMBRANES.

Aktualizacja logotypu

09.12.2018

Szanowni Klienci!

Nasza firma od ponad 40 lat z powodzeniem działa na rynku produkcji folii polietylenowych.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rosnącą ilością rynków sprzedaży, nasza firma zdecydowała się na aktualizację logotypu, który zyskuje na lekkości i nowoczesności.

Informujemy, że nasz nowy logotyp stopniowo będzie zastępował dotychczasowe logo znajdujące się na naszej stronie internetowej, portalach społecznościowych, dokumentach firmowych, a także sukcesywnie na naszych materiałach reklamowych.

Mamy nadzieję, iż nowe logo naszej firmy spotka się z Państwa uznaniem.