Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) – zwanym dalej RODO,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  ERG BIERUŃ Sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń , NIP: 6832049439, REGON: 121169975
  KRS:0000351581, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
  Gospodarczy.
 2. W firmie ERG BIERUŃ Sp z o.o. nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

  Adres korespondencyjny: ERG BIERUŃ Sp. z o.o. ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń (z dopiskiem dane osobowe)

  E-mail: daneosobowe@ergbierun.pl

  Odpowiedzi na zapytania kierowane w sprawie danych osobowych będą udzielane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 1 miesiąca.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie następującymi podstawami prawnymi:
  1.  W celu realizacji umów dla współpracy handlowej i marketingowej (art. 6 ust. 1, lit. b RODO)
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić
   realizację umowy.
  2. W celu realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. W celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).
  4. W celach związanych z realizacją prawnych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   w zakresie: świadczenie usług na rzecz Klientów, marketing, badanie satysfakcji Klientów,
   rozpatrywanie reklamacji.
  5. W ramach monitoringu wizyjnego na terenie firmy ERG BIERUŃ Sp. z o.o. zbierane są
   dane w postaci Państwa wizerunku w celach wynikających z prawnego interesu realizowanego
   przez Administratora firmę ERG BIERUŃ Sp. z o.o. i mającego na celu zapewnienie
   bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów i ich przedstawicieli oraz klientów (art. 6 ust. 1
   lit. f RODO)
 4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie bez profilowania.
 5. Państwa dane mogą zostać udostępniane podmiotom współpracującym z firmą ERG BIERUŃ – FOLIE Sp.
  z o.o. oraz podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług m.in.
  podmiotom wykonującym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne, bankowe, informatyczne
  windykacyjne, transportowe oraz instytucjom, którym przekazywanie danych wynika z obowiązku
  ustawowego.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki
  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym naruszeniem.
 8. Okres przechowywania danych osobowych:
  1. do czasu upływu terminu realizacji umowy wraz z okresem przechowywania danych
   wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
  2. do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora,
  3. do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  4. przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania danych osobowych w procesie rekrutacji,
  5.  przez okres 1 miesiąca nagrania z monitoringu. 
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do
  jej cofnięcia w dowolnym momencie. Oświadczenie dotyczące cofnięcia zgody można przesłać w 
  formie pisemnej na adres ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń (z dopiskiem
  dane osobowe) lub w formie elektronicznej na adres E-mail: daneosobowe@ergbierunfolie.pl


Z poważaniem,

ERG BIERUŃ Sp. z o.o.