logo-TUV
Polityką jakości ERG BIERUŃ jest troska o wysokie standardy produkcji folii polietylenowych poprzez wdrażanie odpowiednich systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001.

Dla uzyskania wymaganej jakości produkowanej folii polietylenowej:

  • Prowadzimy stały nadzór nad wszystkimi etapami produkcji: od doboru najlepszych surowców, poprzez monitorowanie procesów produkcyjnych, po ostateczną kontrolę jakości w naszym laboratorium.
  • Nieustannie dbamy o stabilność zatrudnienia i o podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszej kadry pracowniczej, co prowadzi do dynamicznego rozwoju całej firmy.
  • Inwestujemy w rozwój parku maszynowego, dostosowując go do najnowszych osiągnięć technologicznych dostępnych w Europie.
  • Uzyskujemy atesty oraz certyfikaty potwierdzające wysoką jakość naszych folii polietylenowych (dla folii budowlanych i folii paroizolacyjnych CE zgodność z normami PN-EN 13984 i PN-EN 13967, certyfikat BBA na rynek brytyjski dla folii budowlanych; dla folii do sianokiszonki zgodność z normą PN-EN 14932).

Stoimy na straży
odpowiedzialności społecznej

Wdrażając w naszej firmie strategie CSR (Corporate Social Responsibility), kierujemy się koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, mającą na celu świadome i zrównoważone działanie ukierunkowane na potrzeby i interesy społeczne oraz ekologiczne.

Od 1998 roku zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych, a z pozyskanych odpadów folii LDPE otrzymujemy surowiec do produkcji końcowej niektórych naszych wyrobów. W trosce o dobro naszego środowiska naturalnego z polskiego rynku skupujemy miesięcznie około 2 tysięcy ton folii odpadowej różnego pochodzenia i nieustannie rozszerzamy zakres tej działalności.

W procesach zatrudnienia nie dyskryminujemy osób niepełnosprawnych, ale wspieramy ich w rozwoju i uczestnictwie w życiu lokalnego społeczeństwa. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne na stanowiskach zgodnych z ich wykształceniem i dostosowujemy warunki pracy do ich potrzeb.

Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2023 poz.1173) ERG BIERUŃ Sp. z o.o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Certyfikaty

 

cert-bba

Posiadamy Certyfikat British Board of Agrément na folię budowlaną LIGNOFOL 250, 300 i 500 DAMP-PROOF MEMBRANES.


cert-prs

ERG BIERUŃ Sp. z o.o. ma na uwadze dobro środowiska, dlatego z przyjemnością bierze udział w projekcie Green label.
Posiadamy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na wyroby budowlane z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej typ A, zgodnie z PN-EN 13967:2012 w ramach systemu 2+, wydany przez POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 469.